Är pedagoger med kompetens medvetna pedagoger? En undersökning om matematik i förskolan.

DSpace Repository

Är pedagoger med kompetens medvetna pedagoger? En undersökning om matematik i förskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är pedagoger med kompetens medvetna pedagoger? En undersökning om matematik i förskolan.
Author Pettersson, Annika
Date 2009-06-12
English abstract
Are competent teachers conscious teachers ? A survey about mathematics in the preschool
Swedish abstract
Pettersson, Annika (2009). Är pedagoger med kompetens medvetna pedagoger? En undersökning om matematik i förskolan. ( Are competent teachers conscious teachers ?A survey about mathematics in the preschool). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om förskolepedagogernas kompetens om barns matematiska utveckling har stor betydelse när det gäller att arbeta medvetet med matematik. Jag vill också undersöka hur pedagogerna kan förebygga matematiksvårigheter i förskolan och vilken roll specialpedagogen har. I mitt arbete har jag gjort både enkät undersökning bland pedagoger från tre förskolor och intervjuer med processledarna på dessa förskolor. Jag har även intervjuat matematikutvecklaren i kommunen. Resultatet av min undersökning visade på att pedagogerna var medvetna om vad matematik i förskolan är och att den egna kompetensen har betydelse för vilket arbetssätt och tillvägagångssätt man har i sitt arbete med matematiken. Det kom fram i undersökningen att en del pedagoger hade svårt med att synliggöra matematiken för barnen fast de var medvetna om vad matematik var och det var inte många pedagoger som gjorde barnen medvetna om att det man gjorde var matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Kompetens
Matematik medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8311 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics