Behöver man en diagnos för att få hjälp?

DSpace Repository

Behöver man en diagnos för att få hjälp?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Behöver man en diagnos för att få hjälp?
Author Grönberg, Anna ; Gustafsson, Kerstin
Date 2009
Swedish abstract
Undersökningens syfte var att ta reda på något om kopplingen mellan dyslexidiagnosen och den hjälp elever får. Vi sökte svar utifrån sex frågeställningar som berör om elever med dyslexidiagnos får mer och/eller annorlunda hjälp än de utan, om det är eleverna med de största läs- och skrivsvårigheterna som har diagnos,om hjälpen går till de elever som behöver den bäst och om föräldrars möjlighet att påverka. En enkätundersökning genomfördes bland 55 pedagoger i två olika kommuner och dessa jämfördes sedan med varandra. Resultatet visade att många pedagoger ansåg att dyslexidiagnosen var viktig. I den ena kommunen fick eleverna med diagnos mer hjälp än de utan. Däremot var det ingen skillnad på vilken typ av hjälp eleverna fick. Pedagogerna var överens om att föräldrarna kan påverka att en dyslexiutredning görs.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diagnos
dyslexi
läs- och skrivsvårigheter
hjälp
resurser
föräldrainflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8313 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics