Kommunikationens betydelse för matematikförståelse

DSpace Repository

Kommunikationens betydelse för matematikförståelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kommunikationens betydelse för matematikförståelse
Author Andersson, Agneta
Date 2009
Swedish abstract
Det övergripande syftet med detta arbete var att ta reda på kommunikationens betydelse för matematikförståelse. Jag ville ta reda på om kommunikationen inverkar positivt på elevers matematikförståelse dvs. gör att de klarar kurserna bättre. Eftersom jag arbetar med elever på gymnasiet har fokus varit på gymnasieelever. För att få svar på min fråga har jag översiktligt studerat tidigare forskning om kommunikationens betydelse för matematikförståelse. Jag har också intervjuat fem gymnasieelever för att få reda på deras erfarenheter och åsikter om kommunikationens betydelse. Dessa elevers resultat på prov, före och efter det att deras undervisning har innehållit mer kommunikation, har jämförts. Resultatet från intervjuerna visar att eleverna ansåg att det som haft störst betydelse för att de lyckats bättre på prov var att det varit en liten grupp tillsammans med att vi pratat och diskuterat uppgifter och lösningar mer. En slutsats man kan dra av detta är att vi lärare bör försöka öka den matematiska kommunikationen med och mellan eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasieelever
kommunikation
matematikförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/8315 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics