Specialpedagogens roll i samtal mellan hem och skola

DSpace Repository

Specialpedagogens roll i samtal mellan hem och skola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author McCormick, Emma
dc.contributor.author Nilsson, Sofie
dc.date.accessioned 2009-06-15T10:06:22Z
dc.date.available 2009-06-15T10:06:22Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8326
dc.description ABSTRAKT McCormick, Emma & Nilsson, Sofie (2009). Specialpedagogens roll i samtal mellan hem och skola (The Special Needs Teacher in Conversations Between Home and School). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna undersökning är att undersöka vad specialpedagogen har för roll då hon eller han deltar i samtal mellan hem och skola. Vi vill bland annat undersöka vilka förväntningar som finns på specialpedagogen i samtalen, hur man förbereder sig inför dessa samtal och om specialpedagogen känner sig rustad för rollen som kvalificerad samtalspartner. Undersökningsmetoden är kvalitativ intervju och vi har intervjuat tre specialpedagoger, tre pedagoger och tre vårdnadshavare. Resultatet visar att specialpedagogen har eller förväntas ha ett antal olika roller i samtal mellan hem och skola; expertrollen, den stödjande rollen, ledarrollen samt den ”objektiva” rollen. Enligt undersökningen är det vanligt med höga förväntningar på specialpedagogen. När det gäller förberedelser visar det sig att specialpedagogerna och pedagogerna förbereder sig mer eller mindre grundligt inför samtalen medan vårdnadshavarna inte är särskilt delaktiga i dessa förberedelser. De specialpedagoger som intervjuats känner sig rustade för rollen som kvalificerad samtalspartner, men menar att detta i större utsträckning beror på erfarenhet än på specialpedagogutbildningen. Nyckelord: förväntningar, hem och skola, roll, samtal, specialpedagog en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject förväntningar en
dc.subject hem och skola en
dc.subject roll en
dc.subject samtal en
dc.subject specialpedagog en
dc.title Specialpedagogens roll i samtal mellan hem och skola en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics