Artefakter - en väg mot bättre begreppsförståelse i matematik

DSpace Repository

Artefakter - en väg mot bättre begreppsförståelse i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Artefakter - en väg mot bättre begreppsförståelse i matematik
Author Wede, Joakim
Date 2009
Swedish abstract
Arbetet beskriver arbetsgången från identifierat behov av hjälpmedel i undervisningen i matematik A till ett färdigt pedagogiskt hjälpmedel. Begreppsutveckling har en central roll i styrdokumenten och skolan. För att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas i skolan bör undervisningen utformas så att den passar varje elevs sätt att lära sig. Genom att använda en mångfald av presentationsformer och arbetsformer kan man som lärare skapa goda förutsättningar för alla elever oavsett lärstil. Utifrån erfarenhetspedagogiken och lärstilsteorin utformas och konstrueras en artefakt som ska kunna användas i avsikten att bidra till en mångfacetterad undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Artefakt
Begreppsutveckling
Begreppsförståelse
Lärstilar
Matematik
Erfarenhetspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8331 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics