Skivförpackningar–en studie om konsumentval

DSpace Repository

Skivförpackningar–en studie om konsumentval

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Skivförpackningar–en studie om konsumentval
Author Bengtsson, Johan
Date 2009-06-16
English abstract
This report is a consumer market research study about cd packaging. The purpose was to examine people’s attitudes, thoughts and feelings regarding different cd packaging solutions. The recent change in society regarding environmental awareness and the change in people’s buying behaviour makes getting consumer’s view on cd packaging relevant. The study was performed with three focus groups that discussed four different types of cd packaging solutions. The respondents expressed their attitudes, feelings and thoughts in an open discussion regarding different packaging solutions. The participants also answered more direct questions regarding cd packaging and the environmental impact of packaging. Many of the respondents expressed a positive attitude towards Digipack, which in their opinion possessed the most attractive product attributes. Jewel box was criticized for its lack of durability. Respondents expressed both a strong positive and negative attitude towards Jakebox, which some experienced as to complicated whereas others thought of it as funny and sexy. The groups expressed environmental concern but environmental impact was almost never suggested as an important product attribute. Durability, appearance and usability were regarded as the most important qualities in cd packaging. The respondents expressed a willingness to pay a higher price to get cd´s in there packaging of choice.
Swedish abstract
Denna rapport är en konsumentundersökning rörande skivförpackningar. Syftet med undersökning är att ta reda på vad konsumenter har för attityd, tankar och känslor kring olika slags skivförpackningar. Förändringar i människors köpbeteende och den ökad miljömedvetenhet i samhället gör det intressant att undersöka om detta även påverkar konsumenters syn på skivförpackningar. Undersökningen genomfördes genom att tre olika fokusgrupper träffades för att diskutera fyra olika skivförpackningar. I en öppen diskussion fick respondenterna redogöra för sina attityder, tankar och känslor kring skivförpackningar, därefter fick deltagarna svara på mer styrda frågor kring förpackningar och förpackningars miljöpåverkan. I forskningsresultaten framgår det att de flesta respondenter har en positiv attityd till Digipack, som enligt dem har de bästa produktattributen. Jewel box har kritiserats för att den inte är hållbar. Respondenterna uttrycker sig både starkt positivt och negativt om Jakebox, som upplevs som onödigt komplicerad eller kul och sexig. I grupperna ger man uttryck för en miljömedvetenhet, men att förpackning är miljövänlig tas inte upp som ett viktigt produktattribut. Hållbarhet, utseende och användarvänlighet betraktas som viktiga egenskaper hos en skivförpackning. I grupperna är man beredd att betala ett högre pris för att få skivor levererade i sina favoritförpackningar.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject marknadsundersökning
fokusgrupper
Jakebox
Digipack
Jewel box
Super jewel box
cd
Konsumentval
market research
Consumer Choice
environmental choice
focus groups
miljöval
Handle http://hdl.handle.net/2043/8333 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics