Undervisningsmetoder för barn med ADHD

DSpace Repository

Undervisningsmetoder för barn med ADHD

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisningsmetoder för barn med ADHD
Author Kewenter-Kullberg, Jessica
Date 2009
Swedish abstract
Undervisningsmetoder för barn med ADHD En intervjustudie om undervisningsmetoder i skolan för barn med ADHD (Pedagogical methods for children with ADHD An interview study of pedagogical methods in school for children with ADHD) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med min undersökning är att utvärdera några arbetssätt för skolarbete för barn med ADHD. Jag har undersökt om det finns några arbetsmetoder som lärare/specialpedagoger anser särskilt framgångsrika för skolarbetet när det gäller barn med ADHD och om dessa lärare/specialpedagoger kan rekommendera några metoder/arbetssätt för skolarbetet för barn med ADHD till andra lärare. Jag har använt mig av en kombination av intervjuer och enkäter. Intervjuerna är till sin form delvis ”fenomenografiska”, vilket innebär öppna kvalitativa intervjuer där informanten beskriver sin uppfattning om ett fenomen med egna ord, delvis strukturerade i form av en enkätundersökning där informanten utvärderar dessa fenomen. I intervjuerna ingick 3 specialpedagoger och en lärare, med erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD, från två rektorsområden i samma kommun. Jag har använt mig av en 10-gradig skala, för att kunna behandla och jämföra resultaten. Metoden kallar jag intervju med skattningsskala. Resultat: Utifrån intervjusvaren har jag gjort en utvärdering av vilka arbetssätt som lärare/specialpedagoger anser vara mest framgångsrika för barn med ADHD liksom vilka arbetssätt för barn med ADHD som informanterna kan rekommendera till andra lärare. Jag presenterar resultatet i rangordning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD
klassrumsinventering
poängbelöningssystem
sociala berättelser
strukturerat schema
stödsassistent
Handle http://hdl.handle.net/2043/8335 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics