"Jag går dit för att jag vill" Elevers upplevelser av sin tid på det individuella programmet

DSpace Repository

"Jag går dit för att jag vill" Elevers upplevelser av sin tid på det individuella programmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag går dit för att jag vill" Elevers upplevelser av sin tid på det individuella programmet
Author Franzén, Jessika
Date 2009
Swedish abstract
ABSTRAKT Syftet med min rapport är tvåfaldigt. Det är för det första att utifrån ungdomars perspektiv undersöka och beskriva vad det beror på att en del elever börjar närvara i skolan, när de tidigare haft en hög frånvaro. För det andra är syftet att undersöka och beskriva faktorer som är viktiga att beakta då man diskuterar IV-programmets framtid. Undersökningen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun. Metoden jag använt är fokusgruppsintervjuer där elva elever från två olika IV-program beskriver sina upplevelser från grundskola och gymnasium. Resultatet visar att eleverna har liknande upplevelser från grundskolan. De flesta har uppgett att skolan fungerat bra fram till högstadiet. Där händer något som verkar vara en kombination av faktorer. För snabbt tempo, för många lärare och en jobbig ålder är sådant som tas upp. Tiden på det individuella programmet (IV) verkar ha återskapat lugnet för eleverna. För att trivas och närvara på IV krävs goda relationer till lärarna och ett individanpassat upplägg både när det gäller tempo och ämnesinnehåll. En god relation till en lärare kännetecknas av ömsesidig respekt. Eleverna tar upp den personliga delen av relationen till sina lärare och framhåller denna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
frånvaro
förhållningssätt
individuella programmet
närvaro
Handle http://hdl.handle.net/2043/8336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics