Individualisering - ett steg mot inkludering

DSpace Repository

Individualisering - ett steg mot inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individualisering - ett steg mot inkludering
Author Gustafsson, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka hur en grupp pedagoger uppfattar och praktiserar individualisering samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns i verksamheten. Jag har genom fokusgruppintervju tagit del av pedagogernas tankar och diskussioner och har under samtalens gång kunnat se en utveckling hos pedagogerna. Från att se individualisering som en individinriktad handling ser de hur individualisering kan praktiseras utifrån gruppen. Pedagogerna känner att de inte alltid kan leva upp till sina goda ambitioner av olika anledningar, främst pga tidsbrist. Genom att utgå från pedagogernas egna tankar och vad jag hört i samtalen finner jag ett antal utvecklingsmöjligheter på individ, grupp och organisationsnivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Individualisering
inkludering
individanpassad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8341 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics