"När man får välja kompis att jobba med så blir det alltid någon annan som blir sur...då blir det bara tjafs" - Elevers inflytande och upplevelser kring gruppsammansättningar i skolans verksamhet.

DSpace Repository

"När man får välja kompis att jobba med så blir det alltid någon annan som blir sur...då blir det bara tjafs" - Elevers inflytande och upplevelser kring gruppsammansättningar i skolans verksamhet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "När man får välja kompis att jobba med så blir det alltid någon annan som blir sur...då blir det bara tjafs" - Elevers inflytande och upplevelser kring gruppsammansättningar i skolans verksamhet.
Author Vackestig, Therese
Date 2009-06-17
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att genom intervjuer undersöka vilka erfarenheter elever har kring elevinflytande i gruppsammansättning. Detta genom att ta reda på hur eleverna tänker kring lärarsammansatta grupper respektive elevsammansatta grupper. Vidare är syftet att undersöka hur eleverna uppfattar lärarnas intention kring att sätta samman grupper. Urvalet i min undersökning är två skolor där jag intervjuade elever i skolår 3 och skolår 9, detta för att se på likheter och skillnader i deras erfarenheter kring ämnet. Utifrån läroplanens intentioner kring samspel undersöker jag elevernas erfarenheter kring att känna trygghet i en grupp. Påverkas elevinflytandet beroende på vem som sätter samman gruppen? Resultatet av undersökningen visar att eleverna inte fick det inflytande över gruppindelning som de önskade, detta uttryckte eleverna var viktigt för att ha möjlighet att känna ansvar och trygghet i klassrummet. Resultatet visar att trygghet i gruppen ger eleverna större möjlighet att våga argumentera och diskutera åsikter med varandra. Min slutsats är att det finns flera aspekter på grupparbete som redskap för lärande men där lärandet kan bero på vem som sätter samman gruppen. Slutsatsen är att lärare och elever bör reflektera över vilket elevinflytande som sker i skolan för att ständigt ställa sig frågan varför och för att eleverna ska få möjlighet att påverka gruppsammansättning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gruppsammansättning
elevsammansatta grupper respektive lärarsammansatta grupper
elevinflytande
demokrati
ansvarsfull frihet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8345 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics