Välbefinnande i samband med kranskärlsröntgen/PCI

DSpace Repository

Välbefinnande i samband med kranskärlsröntgen/PCI

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Välbefinnande i samband med kranskärlsröntgen/PCI
Author Hemle Jerntorp, Sofia ; Wivel, Annette
Date 2009
English abstract
WELL-BEING CONNECTED TO ANGIOGRAPHY/PCI A LITTERATURE STUDY SOFIA HEMLE JERNTORP ANNETTE WIVEL Hemle Jerntorp, S & Wivel, A. Well-being connected to angiography/PCI. A literaturereview. Degree projekt, 15 credit Points. Nursing Program. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2009. To diagnose ischemia heart disease, an alternative is angiography. Angiography/PCI can be performed through the femoral artery and the radial artery. As a registered nurse one must be well-grounded in procedure related complications to predict, foresee, and to rapidly begin nursing intervention. Complications and anxiety are factors that can influence patients in a negative way concerning quality of life and well-being. The aim of this study based on 11 article´s, is to describe patients’ well-being as well as occurrence of bleeding and pain/anxiety in patients` over different ways to seal the vessels in angiography/PCI. Our study shows that a completed angiography/PCI increases patients’ physical and mental well-being. Patients have different social presumptions to handle the situation depending on their environment. It appears that women often have more anxiety and a lower well-being. 80% of patients who undergo angiography prefer the radial artery procedure as opposed to the femoral artery procedure. It is important for the patients’ well-being with a rapid ambulation. A lower cost for anaesthetics, lower prevalence of complications, and a shorter hospital stay for these patients is appreciated. The patients who undergo angiography/PCI through the femoral artery procedure experience more discomfort, anxiety and pain than the patients who undergo angiography/PCI through the radial artery. Keyworld: bleeding, angiography, quality of life, anxiety, PCI, pain, well-being
Swedish abstract
VÄLBEFINNANDE I SAMBAND MED KRANSKÄRLSRÖNTGEN/PCI EN LITTERATURSTUDIE SOFIA HEMLE JERNTORP ANNETTE WIVEL Hemle Jerntorp, S & Wivel, A. Välbefinnande i samband med kranskärlsröntgen/ PCI. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2009. För att diagnostisera ischemisk hjärtsjukdom är kranskärlsröntgen ett alternativ. Kranskärlsröntgen/ PCI kan genomföras via a. femoralis och a. radialis. Som sjuksköterska måste man vara väl insatt i ingreppsrelaterade komplikationer för att kunna förebygga, förutse och fort kunna sätta in omvårdnadsåtgärder. Komplikationer och oro är sådana faktorer som kan påverka patienters livskvalité och välbefinnande negativt. Syftet med denna litteraturstudie baserad på 11 artiklar var dels att beskriva patienternas välbefinnande, dels förekomsten av blödning och smärta/oro hos patienter vid olika kärlförslutningar vid kranskärlsröntgen/PCI. Vårt resultat visade att genomgången kranskärlsröntgen och PCI höjde patienternas fysiska och psykiska välmående. Patienterna hade dock olika förutsättningar att hantera situationen beroende på socialt stöd från sin omgivning. Det framkom att kvinnor ofta hade en högre oro och ett lägre välbefinnande. Av de patienter som genomgått kranskärlsröntgen genom både a. radialis och a. femoralis var det 80 % som föredrog a. radialis. Det var av betydelse för patienternas välbefinnande med en snabb mobilisering. I flera av studierna sågs en lägre kostnad för analgetika, mindre förekomst av komplikationer samt en kortare vårdtid hos dessa patienter. Resultatet i denna studie visade också att de patienter som genomgått kranskärlsröntgen/PCI via a. femoralis upplevde mer obehag, oro och smärta än de patienter som genomgått kranskärlsröntgen/PCI via a. radialis. Nyckelord: blödning, kranskärlsröntgen, livskvalité, oro, PCI, smärta välbefinnande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bleeding
angiography
quality of life
anxiety
PCI,
pain
, well-being
Handle http://hdl.handle.net/2043/8346 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics