Elever och föreningsliv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever och föreningsliv
Author Wall, Veronica
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka samband mellan ungdomars deltagande i föreningsliv, högre betyg och lägre brottslighet. För att få reda på om det finns ett samband dem emellan har jag använt mig av en enkätundersökning. Enkätundersökningen gjordes på en skola och besvarades av 61 elever i årskurserna 8-9. Då jag har analysera mitt resultat har jag använt mig av tidigare forskning och teorier som behandlar ämnena föreningsliv, ungdomar och brottslighet. Jag har i min undersökning kommit fram till att det var förhållandevis få (fem av tio) av mina respondenter som angav att de var medlemmar i en förening, jämförelsevis med tidigare presenterad forskning. Av dem som angav de var med i en förening var det nära hälften av dem som angav att de lade ner mer än 6 timmar på sina föreningsaktiviteter. Jag fann inget samband mellan föreningsaktivitet och lägre brottslighet i min undersökning. Jag fann dock ett samband mellan betyg och de ungdomar som var med i föreningar, de hade ett lite högre snittbetyg än de som inte var med i föreningar. Då man tittade på könen i min undersökning fann jag skillnader bland annat när man tittade på vilka sorts föreningar killarna och tjejerna var medlemmar i. Det visade sig att killarna i större utsträckning än tjejerna var medlemmar i fotbollsföreningar medan det endast var tjejer som var aktiva i föreningar som inte hade med idrott att göra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
föreningar
kriminalitet
skola
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/8352 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics