Industriell lek – en studie i barndomens rum

DSpace Repository

Industriell lek – en studie i barndomens rum

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Industriell lek – en studie i barndomens rum
Author Cardell, David
Date 2009
Swedish abstract
De senaste åren har ett fält av kulturindustriell lek etablerats i svenska städer. Under namn som ”Busfabriken”, ”Lek o Bus Landet Multisport” och ”Funhouse” erbjuds möjlighet till konsumtion av inomhus avgränsade rum fyllda av lekredskap, så kallade sportzones och kalasrum med olika teman. Erbjudanden till barn, föräldrar och skolor om att vistas i dessa sammanhang innefattar timmeslånga aktiviteter till dagslånga läger. I reklam för verksamheterna betonas lekfullhet, fartfylldhet, party och kalas – allt i en värld skapad för barnen. Detta paper syftar till att undersöka denna barndomens kulturindustriella lockelser och verksamheter utifrån en genomgång av informationsmaterial och reklam. Studien utgår från att fältet möjliggör och uppmuntrar en form av social koreografi (Hewitt) som knyts till särskilda rum av produktiv konsumtion (Lefebvre). Papret svarar för en skissering av fältets kännetecken och logik, med stöd i tidigare forskning om barndom, vilken betonat denna livsfas som spänningsfält av natur och kultur. En relation som gör sig gällande estetiskt i den reklam som studeras.
Conference
Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige (2009 : Norrköping)
Link http://www.isak.liu.se/acsis/konferenser/1.174678/... (external link to publication)
Publisher ACSIS, Linköping University
Host/Issue Programbok, KULTUR-NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, 15–17 juni 2009
Series/Issue ACSIS Publications;5
ISSN 1653-1507
ISBN 978-91-975765-4-3
Pages 2
Page 93-94
Language swe (iso)
Subject indoor play space
funzone
cultural industry
commercialization
leisure
childhood
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Aesthetics
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Cultural heritage and cultural production
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Note Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, 15–17... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/8353 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics