Hur elever resonerar om geografiska frågor med hjälp av kartor

DSpace Repository

Hur elever resonerar om geografiska frågor med hjälp av kartor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur elever resonerar om geografiska frågor med hjälp av kartor
Author Blomqvist, Daniel
Date 2009
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur några ungdomar resonerar när de använder kartor som analysverktyg, elevers förtrogenhet med kartor samt deras attityder till kartor och geografiämnet. Jag har genom främst samtalsintervjuer, men även genom observationer, studerat hur några elever i nionde skolåret i par resonerar och diskuterar geografiska frågor med hjälp av kartor. Undersökningen visar att eleverna har en relativt god förmåga att använda kartor för analys. Emellertid påvisar eleverna inte något större intresse för kartor som analysverktyg. Istället föredrar eleverna i stor utsträckning att resonera utifrån sina förkunskaper och uppfattningar. Eleverna har i de flesta fall ansett att kartor varit till stor nytta och bidragit till deras förståelse och att dra slutsatser. Attityder till geografi och kartor har varit väldigt varierande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Analys
geografi
karta
nederbörd
resonera
tektonik
verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/8356 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics