Hur elever resonerar om geografiska frågor med hjälp av kartor

DSpace Repository

Hur elever resonerar om geografiska frågor med hjälp av kartor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Blomqvist, Daniel
dc.date.accessioned 2009-06-18T11:01:34Z
dc.date.available 2009-06-18T11:01:34Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8356
dc.description Syftet är att undersöka hur några ungdomar resonerar när de använder kartor som analysverktyg, elevers förtrogenhet med kartor samt deras attityder till kartor och geografiämnet. Jag har genom främst samtalsintervjuer, men även genom observationer, studerat hur några elever i nionde skolåret i par resonerar och diskuterar geografiska frågor med hjälp av kartor. Undersökningen visar att eleverna har en relativt god förmåga att använda kartor för analys. Emellertid påvisar eleverna inte något större intresse för kartor som analysverktyg. Istället föredrar eleverna i stor utsträckning att resonera utifrån sina förkunskaper och uppfattningar. Eleverna har i de flesta fall ansett att kartor varit till stor nytta och bidragit till deras förståelse och att dra slutsatser. Attityder till geografi och kartor har varit väldigt varierande. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Analys sv_SE
dc.subject geografi sv_SE
dc.subject karta sv_SE
dc.subject nederbörd sv_SE
dc.subject resonera sv_SE
dc.subject tektonik sv_SE
dc.subject verktyg sv_SE
dc.title Hur elever resonerar om geografiska frågor med hjälp av kartor en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Geografi, miljö och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics