Hur är en bra chef? Och vad definierar en bra chef inom äldreomsorgen?

DSpace Repository

Hur är en bra chef? Och vad definierar en bra chef inom äldreomsorgen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur är en bra chef? Och vad definierar en bra chef inom äldreomsorgen?
Author Lundin, Åsa ; Mijatovic, Ankica
Date 2009
English abstract
This essay is about how a good boss is, and how a good boss in care of the elderly can be defined. The questions that this essay is built on are: Is it personal maturity or good characteristics that make a person a good boss? Is it about making a career, interest, power or personal development? What drives a person to work as a boss? To answer our questions, we used a qualitative method. We conducted six interviews with different directors in care of the elderly. In our result, we have worked up our interviews according to the Ground Theory. Our analysis is connected to a humanistic approach and a situational and developmental focused leadership.
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om hur en bra chef är och hur en bra chef inom äldreomsorgen kan definieras. Frågeställningarna som uppsatsen bygger på är: Är det personlig mognad eller bra egenskaper som gör en person till en bra chef? Har det att göra med karriärtänkande, intresse, makt eller är det personlig utveckling? Vad är det som driver en människa att arbeta som chef? För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod, där vi har gjort sex stycken riktade öppna intervjuer med olika chefer inom äldreomsorgen. I vår resultatredovisning har vi bearbetat våra intervjuer genom att tematisera enligt grund teorin. Vår analys är sammankopplad med ett humanistiskt synsätt samt situationsanpassat- och utvecklingsinriktat ledarskap.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bra chef
chefskap/ledarskap
drivkraft
makt
människointresse
äldreomsorgen
Handle http://hdl.handle.net/2043/8358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics