Jämförelse mellan slutet och öppet sugsystem vid ventilator-associerad pneumoni

DSpace Repository

Jämförelse mellan slutet och öppet sugsystem vid ventilator-associerad pneumoni

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jämförelse mellan slutet och öppet sugsystem vid ventilator-associerad pneumoni
Author Bäcklund, Annette ; Holmström, Lisa
Date 2009
English abstract
Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a common complication occurring in patients treated in intensive care units (ICU). This complication leads to extended care, increased suffering for the patient and higher mortality. In ICU on a university hospital in south of Sweden several methods to prevent VAP are used. Closed tracheal suction system is today not a method used for prevent VAP in ICU Malmo. The purpose of this literature review was to examine whether the closed tracheal suction system reducing the incidence of VAP compared with open tracheal suction system. Seven randomized controlled trials were reviewed and quality assessed. The results showed no difference in the incidence of VAP in the use of closed versus open tracheal suction system.
Swedish abstract
Ventilator-associerad pneumoni (VAP) är en vanlig förekommande komplikation hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar (IVA). Komplikationen leder till förlängd vårdtid, ett ökat lidande för patienten och högre mortalitet. På en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige används idag flera metoder för att förebygga VAP, dock används ej slutet sugsystem som preventiv metod. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om slutet sugsystem minskade förekomsten av VAP jämfört med öppet sugsystem. Sju vetenskapliga artiklar granskades och kvalitetsbedömdes. Resultatet visade ingen skillnad i förekomsten av VAP vid användandet av slutet kontra öppet sugsystem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject slutet sugsystem
mekanisk ventilation
sugning
ventilator-associerad pneumoni
Handle http://hdl.handle.net/2043/8359 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics