Una Ola Interminable. A Minor Field Study about FEJUVE and it´s Influence on Structural Inequalities in the Bolivian Society

DSpace Repository

Una Ola Interminable. A Minor Field Study about FEJUVE and it´s Influence on Structural Inequalities in the Bolivian Society

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Una Ola Interminable. A Minor Field Study about FEJUVE and it´s Influence on Structural Inequalities in the Bolivian Society
Author Lundqvist, Martin ; Moberger, Kim
Date 2008
English abstract
We have taken as our point of departure the structural inequalities in Bolivian society, and recognised that these need to be reduced in order to create a better functioning society. We have chosen to conduct an investigation on how these structural inequalities can be reduced. In order to do this we have conducted a field study in Bolivia, where we through interviews and observations investigated a social organisation situated in El Alto, called FEJUVE. We have focused on how this through it’s work and organisation influence Bolivian society, in positive as well as less positive manners. We have chosen five different aspects of the organisation which we have studied in closer detail, since we hold that these have a special relevance in the struggle for a structurally more equal society. These aspects deal with questions concerning: democracy; machismo culture; coercion; critical awareness; the FEJUVE’s relation to the ruling political party and it’s current relation to conflict that “shuts down” society. Theories about democracy; structural inequality; marginalised groups’ relation to conflict and social movements are discussed and assessed throughout this thesis. Our conclusion erads that the FEJUVE has good as well as less good qualities, our investigation thus contributes to exhibiting the complexity of civil society, and the impossibility to view this as either simply a positive or a negative force.
Swedish abstract
Vi har utgått från de strukturella ojämlikheterna som finns i det Bolivianska samhället, och insett att dessa måste reduceras för att skapa ett mera fungerande samhälle. Vi har valt att göra en undersökning kring hur dessa strukturella ojämlikheter kan förminskas. För att göra detta har vi utfört en fältstudie i Bolivia där vi genom intervjuer och observationer studerat en social organisation belägen i El Alto, kallad FEJUVE. Vi har fokuserat på hur denna genom sitt arbete och organisation påverkar det Bolivianska samhället, såväl positivt som mindre positivt. Vi har valt ut fem olika aspekter av organisationen som vi har undersökt i särskilt djup detalj, då vi anser att dessa har en speciell relevans i kampen mot utraderandet av strukturella ojämlikheter. Dessa aspekter behandlar frågor om demokrati, machismokultur,tvång, kritisk medvetenhet, organisationens relation till det styrande politiska partiet, samt dess relation till samhällsomstörtande konflikt. Teorier kring demokrati; strukturella ojämlikheter; marginaliserade gruppers relation till konflikt, samt sociala rörelser diskuteras och utvärderas i denna uppsats. Vår slutsats visar att FEJUVE har goda så väl som mindre goda egenskaper, och således studie bidrar vår studie till att visa på civilsamhällets komplexitet, och omöjligheten i att se detta endast som en positiv eller negativ kraft.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject FEJUVE
Social Movements
democracy
structural inequalities
critical awareness
Minor Field Study
MFS
Bolivia
El Alto
Handle http://hdl.handle.net/2043/8360 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics