BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD HOS KVINNOR MED BRÖSTCANCER

DSpace Repository

BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD HOS KVINNOR MED BRÖSTCANCER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD HOS KVINNOR MED BRÖSTCANCER
Author Sadek, Saba ; Petrovski, Vlado
Date 2009
English abstract
The aim of this study was to describe the need for information and support in women with breast cancer. The method used is a literature study with both of qualitative and quantitative articles. Ten studies were included and the results were presented in three main categories: information, support, and the nurse's perception of the need for information and support, this need must be identified individually by each woman with breast cancer. These women appreciated the information about chances of cure, treatment and recurrence. Young women had a greater need for information about sexuality than older. This information was calculated, however, as less important for all women with breast cancer regardless of age. There were many studies that showed the same results that women with breast cancer have great need for information and support. The results of the literature study can give nurses greater understanding of the needs for information and support women with breast cancer have. Increased awareness of these needs can be the basis for good care.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva behov av information och stöd hos kvinnor med bröstcancer. Metoden som användes var en litteraturstudie och inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Tio studier inkluderades och resultatet presenterades i tre huvudkategorier: Information, stöd och sjuksköterskans uppfattning om behov av information och stöd, detta behov måste identifieras individuellt efter varje kvinna med bröstcancer. Dessa kvinnor uppskattade information om möjligheten att bli botad, behandlingsalternativ samt recidiv. Yngre kvinnor hade större behov av information om sexualitet än äldre. Detta informationsbehov beräknades ändå som mindre viktigt av alla kvinnor med bröstcancer oberoende av ålder. Det var många studier som visade samma resultat att kvinnor med bröstcancer har stort behov av information och stöd. Resultatet av litteraturstudien kan ge sjuksköterskorna ökad förståelse om vilka behov av information och stöd kvinnor med bröstcancer har. Ökad medvetenhet om dessa behov kan ligga till grund för en god omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bröstcancer
behov
information
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/8366 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics