En jämförande in-vitro studie av den vertikala cementspalten hos fyra olika framställningsmetoder för 3-leds broar i CoCr-legering

DSpace Repository

En jämförande in-vitro studie av den vertikala cementspalten hos fyra olika framställningsmetoder för 3-leds broar i CoCr-legering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En jämförande in-vitro studie av den vertikala cementspalten hos fyra olika framställningsmetoder för 3-leds broar i CoCr-legering
Author Jönsson, David ; Mouhsen, Alaa
Date 2009
Swedish abstract
Inledning: För att uppnå ett kliniskt optimalt slutresultat för dentala ersättningar inom den fasta protetiken är passformen en av de viktigaste aspekterna. Detta för att ersättningarna ska kunna vara kliniskt acceptabla och fungera i patientens mun samt att de rent materialtekniskt ska kunna fungera i ett långtidsperspektiv. Syfte: Syftet med den här in-vitro studien var att:• Jämföra den vertikala passformen samt kantanslutningen på fyra olika framställningsmetoder för en 3-leds bro i CoCr-legering och komma fram till vilken framställningsmetod som har den bästa passformen. • Komma fram till vid vilken del av bron den sämsta respektive den bästa passformen infinner sig. Material och metod: 32 provkroppar framställdes. Dessa bestod av 3-leds broar gjorda i CoCr-legeringar med likartad sammansättning. De 32 provkropparna delades in i 4 olika grupper så att man fick 8 individer i varje grupp. Grupperna representerades av de olika framställningsmetoderna som broarna togs fram i. Dessa olika metoder bestod av; traditionellt manuell vaxning (grupp MV) enligt lost-wax-metoden, fräst vax (grupp FV) som sedan bäddades in och göts, fräst CoCr (grupp FCC) samt slutligen lasersintrat CoCr (grupp LSCC). Resultat: Bäst passform baserat på medelvärden av diskrepansen för samtliga punkter hade grupp LSCC följt av grupperna FV, MV samt FCC. En statistisk jämförelse med one-way ANOVA, Tukey’s test visade att mellan de olika framställningsmetoderna fanns endast signifikant skillnad mellan grupperna FCC och LSCC. En regressionsanalys visade att det fanns signifikant skillnad inom de respektive parametrarna, framställningsmetod, tandval, lägesposition och mätpunkt. Slutsats: Med begränsningarna i föreliggande in-vitro studie kan mot bakgrund av resultatet följande slutsatser dras: • Bäst passform uppvisade grupp LSCC följt av FV, MV och FCC. • Bäst passform på båda stödleden inom samtliga grupper innefann sig längst de axiala väggarna samt i den djupaste chamfer-delen på preparationen. Sämsta passformen påvisades ocklusalt på samtliga led.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject passform
CoCr
Handle http://hdl.handle.net/2043/8367 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics