Barns resonemang om lärande

DSpace Repository

Barns resonemang om lärande

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Annette
dc.date.accessioned 2009-06-22T07:28:30Z
dc.date.available 2009-06-22T07:28:30Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8368
dc.description Examensarbetet handlar om hur barn i femårsåldern på en förskola resonerar om lärande. Syftet med studien är att få förståelse för vad lärande kan innebära ur barns perspektiv. För att få syn på detta använde jag dokumentationer på förskolan som underlag. De metoder som använts för att besvara min frågeställning var intervjuer och samtal. Studiens frågeställning: Hur resonerar barn kring lärande? De teoretiska ramarna i arbetet har utgjorts av ett sociokulturellt perspektiv där betydelsen av interaktion och kommunikation betonas. Resultatet pekar på att barn behöver ha en känslomässig anknytning till situationen eller utmaningen för att de ska ge uttryck för att ett lärande har skett. Barn uppfattade att lärandet sker som en utförd handling och gav uttryck för att deras lärande ofta sker utanför förskolan. En möjlig slutsats att dra utifrån min empiri är att förskolan i högre grad bör utgå från barns hela erfarenhetsvärld och på så sätt öppna upp för omvärlden och ta barns hela lärandearena som utgångspunkt för lärande. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject kunskap en
dc.subject lärande en
dc.subject kommunikation en
dc.subject interaktion en
dc.subject barnperspektiv en
dc.subject barns perspektiv en
dc.title Barns resonemang om lärande en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics