Arbete med språkljudsproblem i förskola och skola

DSpace Repository

Arbete med språkljudsproblem i förskola och skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbete med språkljudsproblem i förskola och skola
Author Jönsson, Elin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man arbetar med barn av olika etnisk bakgrund som har språkljudsproblem, samt om svårigheterna skiljer sig beroende på vilken etnisk bakgrund som barnet har. Jag frågade mig hur specialpedagoger och logopeder arbetar med språkljudsproblemen tillsammans med barn av olika bakgrund samt om det fanns språkljudsproblem som var vanligare hos vissa etniska bakgrunder. För att göra detta intervjuade jag tre specialpedagoger samt en logoped som arbetar i skola och förskola. Slutsatserna som har kunnat dras av undersökningen är att de arbetsmetoder som används vid stöttning av barn som har språkljudssvårigheter inte skiljer sig beroende på etnisk bakgrund utan främst beroende på var i sin språkliga utveckling som de befinner sig. Det har också konstaterats att det inte går att dra några slutsatser om en koppling mellan etnisk bakgrund och olika språkljudsproblem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkljudsproblem
etnisk bakgrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/8369 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics