"Jag ser en 9:a"-Matematik i förskolan

DSpace Repository

"Jag ser en 9:a"-Matematik i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Ann-Louise
dc.contributor.author Mattsson, Maria
dc.date.accessioned 2009-06-22T07:49:03Z
dc.date.available 2009-06-22T07:49:03Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8371
dc.description Abstract Andersson Ann-Louise & Mattsson Maria (2009). Matematik i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet är en jämförande studie om hur man som pedagog resonerar kring barns kunskaper och lärande inom matematik i åldrarna 4-5 år på en Reggio Emilia förskola, en Montessoriförskola och en kommunal förskola i Skåne. Vi undersöker också vilka olika matematiska material de olika förskolorna använder sig av. Syftet med examensarbetet är att synliggöra olika pedagogiska arbetssätt för barns matematiska lärande. Våra frågeställningar som arbetet utgår ifrån är: Hur arbetar pedagoger med matematik på förskolorna? Vad anser pedagoger att matematik är för förskolebarn? Vilka matematiska begrepp använder pedagoger sig av i förskolan? Vad anser pedagoger att barnen behöver ha för kunskaper inom matematik? Metoderna vi använt oss av är en kombination av intervjuer med pedagogerna och observationer av barnen i verksamheten för att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring våra frågeställningar. Vi har studerat teorier och tidigare forskning inom ämnesområdet som belyser barns utveckling och lärande, med särskilt fokus på matematik. Resultatet i vår studie visar på att det finns stora likheter. Vi fann att alla tre förskolorna arbetar med matematik där de sätter barnet i centrum. Alla tre förskolorna utgick också från läroplanen och var medvetna om att det är viktigt att benämna de matematiska begreppen i lek, aktiviteter och i vardagssituationer. Skillnaderna är att Montessoriförskolan arbetar mer individuellt med barnen under lärandeprocessen medan de andra två förskolorna arbetar mer med hela gruppens lärande. En annan skillnad är att Montessoriförskolan betonar materialets betydelse för att barnen bättre ska kunna utveckla kunskap inom olika områden i matematik. Nyckelord: lärande, material, Montessoriförskola, Reggio Emilia förskola, kommunal förskola en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject lärande sv_SE
dc.subject material sv_SE
dc.subject Montessoriförskola sv_SE
dc.subject Reggio Emilia förskola sv_SE
dc.subject kommunal förskola sv_SE
dc.title "Jag ser en 9:a"-Matematik i förskolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics