Små barns samspel

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Abrahamsson, Jannice
dc.contributor.author Jakovljev, Emilija
dc.date.accessioned 2009-06-22T08:06:49Z
dc.date.available 2009-06-22T08:06:49Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8372
dc.description Abstract Abrahamsson, Jannice & Jakovljev Emilija (2009). Små barns samspel. Malmö: Lärarutbildningen Malmö högskola Examensarbetet handlar om de yngsta barnens samspel och hur detta samspel ser ut i för barnen vardagliga situationer. Syftet är att få en djupare förståelse av hur samspel mellan ett- till tvååringar kommer till uttryck och att även göra en jämförelse mellan en åldersintegrerad ett- till tvåårsgrupp och en åldersblandad ett- till femårsgrupp. Följande frågeställningar har besvarats: • Hur ser samspelet ut mellan barn i åldern ett till två år? • Hur ser detta samspel ut i matsituationer och i den fria leken? • Vilka likheter respektive olikheter finns i de olika undersökningsgrupperna? De teoretiska utgångspunkterna har varit utvecklingspsykologen Daniel Sterns fyra relaterandedomäner, känslan av ett uppvaknande själv, känslan av ett kärnsjälv, känslan av ett subjektivt själv, känslan av ett verbalt själv och ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i psykologen Lev Vygotskijs tankar om kreativitetens betydelse för barns lärande. För att kunna besvara våra frågor har vi videofilmat och genomfört observationer på två olika förskolor. Detta har skett på en ett- till tvåårsavdelning och en ett- till femårsavdelning. Resultatet visar att barnen använder främst sin kropp för att uttrycka sig och har ögonkontakt med varandra innan samspelet börjar. Samspel med imitation i många former var det som ofta förekom i vår studie. Nyckelord: samspel, kroppsspråk, lek, imitation, Daniel Stern, Lev Vygotskij en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject samspel sv_SE
dc.subject kroppsspråk sv_SE
dc.subject lek sv_SE
dc.subject imitation sv_SE
dc.subject Daniel Stern sv_SE
dc.subject Lev Vygotskij sv_SE
dc.title Små barns samspel en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics