Presentation av den kvinnliga modellen i reklam

DSpace Repository

Presentation av den kvinnliga modellen i reklam

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Presentation av den kvinnliga modellen i reklam
Author Ashjaei, Mariam
Date 2009
Swedish abstract
Den här undersökningen handlar om hur den kvinnliga reklammodellen i modemagasinet Vogue representeras. Uppsatsen baseras på tre olika delar som ska integreras och kopplas samman. I den första delen har jag analyserat tre reklambilder från modemagasinet Vogue, där jag beskriver, analyserar och tolkar hur kvinnor från olika kulturer upplever kvinnokonstruktionen i reklam har använt semiotik som analytisk redskap. Detta utför jag genom att ta bort de uttryck och symboler som objektifierar modellerna. I den andra delen av undersökningen, har jag försökt att rekonstruera Vogues reklambilder. Avsikten med denna del var att befria de kvinnliga reklammodellerna från objektifiering, det vill säga ett alternativt bildperspektiv till de befintliga, av hur kvinnor i modemagasinet Vogue gestaltas. Den tredje delen bestod av en receptionsanalys som undergrenats i en gruppintervju där jag undersökte de underliggande faktorerna till respondenternas tolkning av bilderna. Gruppintervjun behandlar hur kvinnor från olika kulturer ser på konstruktionen av kvinnlighet i reklam, samt vilken betydelse den kulturella skillnaden mellan respondenterna har vid bildförståelse, det vill säga hur de tolkar en och samma bild. I min semiotiska analys kom jag fram till att det inte går att befria den kvinnliga reklammodellen i Vogue ifrån objektifiering eftersom man inte kunde undgå från att framhäva reklammodellernas kroppsdelar, som var de avgörande faktorerna i Vogues reklambilder. I gruppintervjun framgick det att respondenterna inte var påverkade av sin kulturella bakgrund vid sin tolkning av den kvinnliga reklamkvinnan. Det visade sig även att det inte fanns någon kulturell skillnad mellan respondenterna eftersom de är uppväxta i Sverige och därför påverkas de av medierna och vännerna snarare än sin egen kultur.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
Reklam
Stereotyper
Kultur
Analys
Kvinnlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8377 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics