Representation av manlighet i modemagasinet King

DSpace Repository

Representation av manlighet i modemagasinet King

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Representation av manlighet i modemagasinet King
Author Laks, Carol
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manlighet konstrueras och representeras i modemagasinet King utifrån ett genusperspektiv. Dels ges en översikt över empirin och dels genomförs en djupare analys med semiotik som metod, av sex stycken reportagebilder. Mer specifikt undersöks hur kroppsspråk, klädkoder, frisyrer, attribut och kameravinklar bidrar till att konstruera manligt och kvinnligt samt vilka manlighetsideal som förekommer med teorin om bland annat hegemonisk maskulinitet som verktyg. I min gestaltning använder jag montageteknik som metod för att synliggöra, problematisera och bidra till ökad förståelse för detta. Resultatet visar att King har ett nytt sätt att porträttera manlighet på. Dels representeras männen som feminiserade och dels som maskuliniserade beroende på vilken kontext de skildras i. Gränsöverskridande har dock upprättat nya gränser för vad som kan förstås som heterosexuell normativitet som tillåter ett manlighetsideal med kombinerade tecken för konventionellt feminint och maskulint utan att vara marginaliserad eller underordnad. I gestaltningen har jag stereotypt dragit konventioner om manligt och kvinnligt till sin extrema spets där kontrasterna, som kan uppstå mellan olika maskuliniteter men också i samma typ av maskulinitet, synliggörs.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject genus
hegemonisk maskulinitet
representation
stereotyper
semiotik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8378 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics