Vad är skillnaden mellan Lutter am Barenberg och Lützen?

DSpace Repository

Vad är skillnaden mellan Lutter am Barenberg och Lützen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är skillnaden mellan Lutter am Barenberg och Lützen?
Author Hansson, Johanna
Date 2009-06-22
English abstract
Both the Swedish and the Danish syllabus for history in elementary school says that the students should be acquainted with the own country’s cultural heritage and history. But what is the cultural heritage and how is it being told? The aim of this paper is to examine the Swedish and the Danish cultural heritage during a time period when the countries have many common interests, the time period when Sweden was a great power. The examination compares three Swedish and two Danish history books. The method that’s being used is to put the descriptions and explanations of occurrences and characters in the different history books against each other and also to do a quantitative comparison of the history books. The result of the examination showed that the cultural heritage about the 17th century given in the examined history books has a lot in common about the history of foreign politics which is the main examination area. The differences lie in the fact that the Danish history books mainly concentrates on history from a Danish point of view and the Swedish history books from a Swedish point of view. This means that some occurrences aren’t equally important in both countries history books. Finally it’s being discussed what effect the Danish canon that is being introduced next term can have on the Danish cultural heritage. It’s also being discussed what effect the cultural heritage existing in history books can have on the readers historical consciousness.
Swedish abstract
I både den svenska och den danska kursplanen för historia på grundskolan står det att eleverna ska känna till det egna landets kulturarv respektive historia. Men vad är kulturarvet och hur förmedlas det? Syftet med denna uppsats är att undersöka det svenska och det danska kulturarvet under en tidsperiod då länderna har många gemensamma beröringspunkter, d.v.s. svensk stormaktstid. Undersökningen jämför tre svenska och två danska historieläroböcker. Metoden som används är att ställa beskrivningar och förklaringar av skeenden, händelser och aktörer i de olika läroböckerna mot varandra. Dessutom jämförs läroböckerna till viss del också kvantitativt. Resultatet av undersökningen visar att de två ländernas kulturarv från denna tid, i alla fall det konstruerade kulturarv som finns i läroböckerna, har mycket gemensamt åtminstone gällande den utrikespolitiska historien som är den som främst undersöks. Skillnaderna ligger i att de danska läroböckerna främst fokuserar på historien ur ett danskt perspektiv och de svenska ur ett svenskt perspektiv. Av denna anledning är vissa händelser inte lika viktiga i båda länderna. I diskussionen diskuteras även hur den danska kanon som införs nästa läsår kan tänkas påverka kulturarvet och om hur det, i läroböckerna, befintliga kulturarvet om tidsperioden svensk stormaktstid kan tänkas påverka läsarnas historiemedvetande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Canon
Cultural heritage
History books
Historical consciousness
Denmark
Handle http://hdl.handle.net/2043/8380 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics