Ett klassperspektiv på skolmatematiken och dess läroböcker

DSpace Repository

Ett klassperspektiv på skolmatematiken och dess läroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett klassperspektiv på skolmatematiken och dess läroböcker
Author Jönsson, Charlott
Date 2009
Swedish abstract
En rad rapporter från Skolverket ger vid handen att klasstillhörighet har betydelse för hur väl barn lyckas i skolan. Barn till lågutbildade lyckas sämre i skolan än barn till högutbildade, och skillnaderna är särskilt stora för ämnet matematik. Matematikundervisningen formas i stor utsträckning av dess läroböcker. Brittiska forskare har visat att medan olika barn presterar likartat på rena matematikuppgifter, lyckas arbetarklassbarn betydligt sämre än medelklassbarn på uppgifter inbakade i en realistisk kontext. I föreliggande arbete gör jag en textkritisk analys av delar av två läroböcker i matematik för grundskolans senare år i syfte att utreda om böckerna har egenskaper som kan missgynna barn till lågutbildade. Resultatet visar några egenskaper hos böckerna som kan vara särskilt ofördelaktiga för barn till lågutbildade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject demokrati
grundskolan
klass
lärobok
matematik
textanalys
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8383 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics