Ett klassperspektiv på skolmatematiken och dess läroböcker

DSpace Repository

Ett klassperspektiv på skolmatematiken och dess läroböcker

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Charlott
dc.date.accessioned 2009-06-23T06:58:24Z
dc.date.available 2009-06-23T06:58:24Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8383
dc.description En rad rapporter från Skolverket ger vid handen att klasstillhörighet har betydelse för hur väl barn lyckas i skolan. Barn till lågutbildade lyckas sämre i skolan än barn till högutbildade, och skillnaderna är särskilt stora för ämnet matematik. Matematikundervisningen formas i stor utsträckning av dess läroböcker. Brittiska forskare har visat att medan olika barn presterar likartat på rena matematikuppgifter, lyckas arbetarklassbarn betydligt sämre än medelklassbarn på uppgifter inbakade i en realistisk kontext. I föreliggande arbete gör jag en textkritisk analys av delar av två läroböcker i matematik för grundskolans senare år i syfte att utreda om böckerna har egenskaper som kan missgynna barn till lågutbildade. Resultatet visar några egenskaper hos böckerna som kan vara särskilt ofördelaktiga för barn till lågutbildade. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject demokrati en
dc.subject grundskolan en
dc.subject klass en
dc.subject lärobok en
dc.subject matematik en
dc.subject textanalys en
dc.subject utbildning en
dc.title Ett klassperspektiv på skolmatematiken och dess läroböcker en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics