Samspelets betydelse för barns språkutveckling

DSpace Repository

Samspelets betydelse för barns språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samspelets betydelse för barns språkutveckling
Author Hansson, Pierre
Date 2009
Swedish abstract
Samspel har stor betydelse för barnens språkutveckling. Jag ville ta reda på hur pedagogerna aktivt arbetar med barnens språkutveckling genom ett samspelsperspektiv. Genom att använda mig av intervjuer och observationer registrerade jag den information som jag skulle behöva ha tillgång till. Pedagogerna menar att som pedagog arbetas det ständigt med barnens språkutveckling, vilket inte tvunget betyder det talade språket. Språk är allt som har med kommunikation att göra, till exempel kroppsspråk, och andra sätt att göra sig förstådd med varandra. Språkutvecklingen är också något som utövas under hela dagen, från tamburkontakten på morgonen tills det att barnen blir hämtade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språkutveckling
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/8399 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics