Förbjuden kärlek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förbjuden kärlek
Author Ganno, Victoria
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur man kan arbeta med HBT- frågor i religionsundervisningen. Jag vill dessutom ta reda på religionslärares inställning och erfarenheter till arbete med HBT- frågor. Resultaten kommer att baserad på intervjuer som gjorts med fyra religionslärare på två olika skolor. Det är tänkt att intervjusvaren ska hjälpa mig som blivande religionslärare att arbeta med HBT- frågor i min undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject HBT
religionskunskap
sexuell läggning
sex- och samlevnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/8400 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics