Frånvaro i ämnet idrott och hälsa - En studie av religiösa och kroppsliga orsaker till frånvaro

DSpace Repository

Frånvaro i ämnet idrott och hälsa - En studie av religiösa och kroppsliga orsaker till frånvaro

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Frånvaro i ämnet idrott och hälsa - En studie av religiösa och kroppsliga orsaker till frånvaro
Author Franzén, Johannes
Date 2009
Swedish abstract
Vissa elever i dagens svenska skola får eller vill inte delta i undervisningen av idrott och hälsa på grund av bland annat religiösa och kroppsliga skäl. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur idrottslärare tänker om samt förhåller sig till elever som inte deltar i undervisningen i ämnet idrott och hälsa på grund av religiösa eller kroppsliga skäl (eleven skäms över sin kropp, inte vågar visa upp sig) . Detta har undersökts genom kvalitativa individuella intervjuer med åtta idrottslärare. Resultatet av undersökningen har visat att lärarna anser att de religiösa och kroppsliga skälen till att inte delta i undervisningen inte är vanliga. När det inträffar anser lärarna att de flesta problemen kan lösas genom att läraren och skolan har en god kommunikation med eleverna och deras vårdnadshavare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etik
Idrott och hälsa
Islam
Kroppsfixering
Kultur
Religion
Simning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8401 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics