Skolan uppfyller inte målen - En elevundersökning om mobbning

DSpace Repository

Skolan uppfyller inte målen - En elevundersökning om mobbning

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan uppfyller inte målen - En elevundersökning om mobbning
Author Lindqvist, Tobias
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att undersöka förekomsten av mobbning och utfrysning på min partnerskola. Jag har valt att ta reda på detta genom en enkätundersökning med de elever som går i årskurs 7-9, då det är dessa årskurser som jag själv kommer att arbeta med i framtiden och eftersom det finns ett antimobbningsteam på skolan knutet till dessa årskurser. Totalt rör det sig om 78 elever som har deltagit i denna enkätundersökning. Den frågeställning som jag vill ha svar på är: - I vilken mån förekommer mobbning och utfrysning på den undersökta skolan? - Hur arbetar man aktivt för att förebygga mobbning och utfrysning på den undersökta skolan? - På vilket sätt bemöter lärare och elever varandra på skolan? Den mobbning och kränkning som förekommer kommer tydligt att presenteras i tabeller samt att ställas i paritet till de föreskrifter som finns att rätta sig efter i Lpo 94. Undersökningen visar på att det förekommer mobbning och utfrysning på skolan. Den har dock i jämförelse med tidigare år minskat avsevärt och skolans antimobbningsteam anses av en klar majoritet av eleverna ha en viktig del att fylla på skolan. Den mobbning som förekommer riktas inte bara från elev till elev utan det förekommer även mobbning och utfrysning från lärare och övrig personal på skolan gentemot elever. I jämförelse med elevernas mobbning sinsemellan så är dock mobbningen från lärare och övrig personal ej lika frekvent förekommande, men den borde ej överhuvudtaget förekomma.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mobbning
Grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/8402 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics