Skolan uppfyller inte målen - En elevundersökning om mobbning

DSpace Repository

Skolan uppfyller inte målen - En elevundersökning om mobbning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindqvist, Tobias
dc.date.accessioned 2009-06-26T13:46:10Z
dc.date.available 2009-06-26T13:46:10Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8402
dc.description Syftet med mitt arbete är att undersöka förekomsten av mobbning och utfrysning på min partnerskola. Jag har valt att ta reda på detta genom en enkätundersökning med de elever som går i årskurs 7-9, då det är dessa årskurser som jag själv kommer att arbeta med i framtiden och eftersom det finns ett antimobbningsteam på skolan knutet till dessa årskurser. Totalt rör det sig om 78 elever som har deltagit i denna enkätundersökning. Den frågeställning som jag vill ha svar på är: - I vilken mån förekommer mobbning och utfrysning på den undersökta skolan? - Hur arbetar man aktivt för att förebygga mobbning och utfrysning på den undersökta skolan? - På vilket sätt bemöter lärare och elever varandra på skolan? Den mobbning och kränkning som förekommer kommer tydligt att presenteras i tabeller samt att ställas i paritet till de föreskrifter som finns att rätta sig efter i Lpo 94. Undersökningen visar på att det förekommer mobbning och utfrysning på skolan. Den har dock i jämförelse med tidigare år minskat avsevärt och skolans antimobbningsteam anses av en klar majoritet av eleverna ha en viktig del att fylla på skolan. Den mobbning som förekommer riktas inte bara från elev till elev utan det förekommer även mobbning och utfrysning från lärare och övrig personal på skolan gentemot elever. I jämförelse med elevernas mobbning sinsemellan så är dock mobbningen från lärare och övrig personal ej lika frekvent förekommande, men den borde ej överhuvudtaget förekomma. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Mobbning en
dc.subject Grundskola en
dc.title Skolan uppfyller inte målen - En elevundersökning om mobbning en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Religionsvetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics