Miljöklassificering av läkemedel - ett styrmedel för att minska läkemedels miljöpåverkan?

DSpace Repository

Miljöklassificering av läkemedel - ett styrmedel för att minska läkemedels miljöpåverkan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Miljöklassificering av läkemedel - ett styrmedel för att minska läkemedels miljöpåverkan?
Author Magnusson, Nina ; Gabrielsson, Joakim
Date 2009
English abstract
Pharmaceutical environmental impacts have been increasing in recent years. To reduce the environmental impact of pharmaceuticals, an environmental rating system for pharmaceuticals has been introduced in Sweden. We have in this case, studied how, and to what extent, environmental classification of drugs is used to reduce the drugs impact on the environment. This has been done by considering the environmental classification as a form of political instrument and trying to identify the responsibility roles within the environmental classification. Since the responsibility roles within the environmental classification can be described as slightly unclear and no evaluation is made, it is difficult to estimate the efficiency of the environmental classification. By contrast, the environmental classification may enlighten the problem of pharmaceuticals in the environment. The creators of the environmental classification is hoping for an expansion of the system to more sectors of the society. If this leads to more environmental actions, the environmental classification as an informative tool, probably can bring changes in behavior that lead to reduced environmental impact of pharmaceuticals.
Swedish abstract
Läkemedels miljöpåverkan har uppmärksammats allt mer de senaste åren. För att minska läkemedels miljöpåverkan har det införts ett miljöklassificeringssystem för läkemedel i Sverige. Vi har i denna uppsats studerat hur, och i vilken utsträckning, miljöklassificeringen av läkemedel används för att kunna minska läkemedels påverkan på miljön. Detta har gjorts genom att vi har behandlat miljöklassificeringen som en form av styrmedel och försökt identifiera miljöklassificeringens ansvarsroller. Eftersom miljöklassificeringens ansvarsroller kan beskrivas som något otydliga och någon utvärdering inte är gjord är det svårt att bedöma miljöklassificeringens effektivitet. Däremot medverkar miljöklassificeringen till att uppmärksamma problemet med läkemedel i miljön. De aktörer som utformat miljöklassificeringen hoppas på en spridning av systemet för att fler samhällssektorer ska vidta miljöåtgärder. Om detta sker kan miljöklassificeringen som ett informativt styrmedel, antagligen bidra till ett förändrat beteende som leder till minskad miljöpåverkan av läkemedel.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Läkemedel
Miljö
Miljöklassificering
Standardisering
Styrmedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/8414 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics