Konflikter i förskolemiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikter i förskolemiljö
Author Johansson, Sofie
Date 2009
English abstract
Conflicts in a preschool environment A study on children and teachers approach to conflict
Swedish abstract
Abstract Sofie Johansson (2009). Konflikter i förskolemiljö, en studie om barns och pedagogers syn på konflikter. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola Syftet med studien är att få en så bra bild som möjligt av hur konflikter upplevs och hanteras av barn och pedagoger på förskolan. I min undersökning utgår jag från tidigare forskning om konflikt och konflikthantering och utgår från följande frågeställningar: Vilka är de vanligaste konfliktorsakerna i förskolemiljö? Hur resonerar barn och pedagoger kring konflikter och vilka strategier använder de för att lösa konflikter? Vilka känslor kopplar barnen ihop med konfliktsituationer finns det skillnader mellan könen? För att besvara frågeställningarna har jag används mig av kvalitativa forskningsmetoder så som barn och pedagog intervjuer och observationer. Resultatet tyder på att barn använder sig av följade strategier när de hanterar konflikter: går där ifrån, hämtar en pedagog eller försöker lösa konflikten verbalt. Det samlade intrycket var att barnen ville ha stöd från pedagogerna när de hanterade konflikter. Det framgick under observationerna och intervjuerna att flickorna klarade att lösa fler konflikter själva. Barnen kopplade ihop konfliktsituationer med framförallt ilska och att man känner sig ledsen. Att vara arg och känna ilska var den mest framträdande känslan som barnen gav utryck för i samband med konflikter. Nyckelord: Konflikt, förskola, känslor, kön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Konflikt
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/8426 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics