Det viktiga samtalet- Om samtal under måltider på förskolan ur ett genus- och språkutvecklingsperspektiv

DSpace Repository

Det viktiga samtalet- Om samtal under måltider på förskolan ur ett genus- och språkutvecklingsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det viktiga samtalet- Om samtal under måltider på förskolan ur ett genus- och språkutvecklingsperspektiv
Author Falk, Matilda ; Jönsson, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Vår övergripande frågeställning i arbetet har varit Hur ser samtalen under måltiderna ut på förskolan? Utifrån denna frågeställning har vi byggt upp vårt arbete kring observationer, språkutveckling och genusperspektiv. Vi har genomfört observationer på två förskolor under måltiderna. Utifrån dessa observationer samt teorier kring språkutvecklande samtal och genusteori har vi undersökt huruvida språkutvecklande samtal förekommer under dessa måltider, samt kritiskt granskat dem ur ett genusperspektiv. Vi har kommit fram till att pojkarna oftast får mer samtalstid och uppmärksamhet under styrda samtal så som måltider.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Samtal
Jämställdhet
genus
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/8427 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics