Nationell kultur och identitet i en lärobok i arabiska

DSpace Repository

Nationell kultur och identitet i en lärobok i arabiska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nationell kultur och identitet i en lärobok i arabiska
Author Tamim, Amar
Date 2009
English abstract
National culture and identity in an Arabic Textbook
Swedish abstract
Läroböcker som används i undervisningen i arabiska som modersmål importeras från arabiska länder, bland annat Syrien, Libanon och Jordanien. På grund av stora skillnader mellan utbildningar och undervisningsmetoderna i arabiska skolor och i svenska skolor vill jag genom min uppsats undersöka och analysera en av dessa böcker som används i undervisningen här i Sverige. Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka hur den arabiska kulturen och identiteten representeras i läroboken ”Al qeraa al arabia”, som används i undervisning i arabiska som modersmål på grundnivå. För att analysera den valda läroboken har jag valt att kombinera två analysmetoder, nämligen en hermeneutisk metod kallad ”kritisk närläsning” och en språkvetenskaplig metod, där jag använder valda delar av en analysmodell konstruerad av Hellspongs. Resultatet av mina analyser visar att läroboken ”Al qeraa al arabia” inte kan bidra till att bygga kultur och identitet hos elever i Sverige som är från olika arabiska länder. Avslutningsvis diskuteras även tänkbara konsekvenser av resultaten och exempel ges på vidare forskning inom området.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Identitet, arabisk kultur, läromedelanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/8432 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics