Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

DSpace Repository

Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska
Author Boström, Henrik ; Claeson, Cecilia
Date 2009
Swedish abstract
Vår läromedelsanalys syftar till att utröna i vilken utsträckning kreativitet förekommer i skriftliga uppgifter i tre läromedel i tyska. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ analys utifrån variablerna; styrning, arbetsform och variation. Vi utgick ifrån teoretiska resonemang kring kreativitet och kursplanen 2000 samt Lpf94, vilka förespråkar såväl kreativitet som interaktion men också varierande arbetsformer. Resultatet utifrån läromedelsanalysen av läromedlen, Deutsch Optimal 1, Lieber Deutsch 3 och Meine Welt neu, visar att majoriteten av de skriftliga övningarna är starkt styrda och att det sällan ges utrymme för kreativitet. Läromedel ska fungera som hjälpmedel för att eleverna ska uppnå de mål som ställs upp i styrdokumenten, vilket vi menar att de undersökta läromedlen inte gör.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject interaktion
kreativitet
läromedelsanalys
skriftliga uppgifter
tyska
Handle http://hdl.handle.net/2043/8433 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics