Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

DSpace Repository

Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Boström, Henrik
dc.contributor.author Claeson, Cecilia
dc.date.accessioned 2009-08-03T08:11:59Z
dc.date.available 2009-08-03T08:11:59Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8433
dc.description Vår läromedelsanalys syftar till att utröna i vilken utsträckning kreativitet förekommer i skriftliga uppgifter i tre läromedel i tyska. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ analys utifrån variablerna; styrning, arbetsform och variation. Vi utgick ifrån teoretiska resonemang kring kreativitet och kursplanen 2000 samt Lpf94, vilka förespråkar såväl kreativitet som interaktion men också varierande arbetsformer. Resultatet utifrån läromedelsanalysen av läromedlen, Deutsch Optimal 1, Lieber Deutsch 3 och Meine Welt neu, visar att majoriteten av de skriftliga övningarna är starkt styrda och att det sällan ges utrymme för kreativitet. Läromedel ska fungera som hjälpmedel för att eleverna ska uppnå de mål som ställs upp i styrdokumenten, vilket vi menar att de undersökta läromedlen inte gör. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject interaktion en
dc.subject kreativitet en
dc.subject läromedelsanalys en
dc.subject skriftliga uppgifter en
dc.subject tyska en
dc.title Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics