Tystlåtna elever en studie av tystlåtna elever i helklass

DSpace Repository

Tystlåtna elever en studie av tystlåtna elever i helklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tystlåtna elever en studie av tystlåtna elever i helklass
Author Malmström, Kristina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att belysa den muntliga kommunikationen i klassrummet med särskild observans på tystlåtna elever. Jag har undersökt vilka kommunikationsstrategier en lärare har för att synliggöra tystlåtna elever, samt hur tystlåtna elever uppfattar den muntliga kommunikationen i klassrummet. För att uppnå mitt syfte har jag genomfört litteraturstudier, klassrumsobservationer och fem kvalitativa intervjuer med en lärare och fyra elever. Resultatet av undersökningen visar att läraren utför ett långsiktigt strategiskt arbete med klassen, hon arbetar medvetet med de pratglada eleverna, med saknar en utarbetad strategi för att förhindra att de tystlåtna eleverna åsidosätts. De tystlåtna 10-åriga eleverna är inte själva medvetna om att de uppfattas som tystlåtna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tystlåten
muntlig kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/8435 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics