Elevinflytande-makt som gemenskap eller som dominans?

DSpace Repository

Elevinflytande-makt som gemenskap eller som dominans?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bergqvist, Rickard
dc.date.accessioned 2009-08-03T08:27:01Z
dc.date.available 2009-08-03T08:27:01Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8436
dc.description Mitt syfte med detta arbete var att undersöka hur elever och lärare i två klasser upplever och definierar elevinflytande. Jag har utfört intervjuer med två lärare och fyra elever samt utfört en enkätundersökning i de två klasserna. Resultatet av undersökningen visar att om läraren visar en öppenhet gentemot eleverna, för en dialog med dem om skolarbetet och betraktar sina elever som medproducenter så resulterar det i en känsla hos eleverna att de har ett stort inflytande. Å andra sidan visar resultatet att eleverna kan känna sig håglösa och omotiverade om läraren känner ett hot mot sin maktposition och om han/hon betraktar sina elever som omogna och oförmögna att ta ansvar. Elevinflytande handlar om makt som dominans eller som gemenskap. Inflytandet kan vara antingen positivt eller negativt. Strävan i skolan bör vara att betrakta elever som medproducenter och att ge dem ett större ansvar för sin utbildning ju äldre de blir. För att nå det målet bör det finnas tydliga ramar och en tydlig information till eleverna vad som förväntas av dem. Men också att lärarna är starka i sin position som ledare och att de inte är rädda för att ge eleverna möjligheten att utöva ett visst inflytande. Slutsatsen av undersökningen blir att om eleverna ska kunna utöva inflytande över sin utbildning måste vi våga prata om vad elevinflytande är och vad det innebär i praktiken. I vår profession som lärare får vi inte vara rädda för att erkänna att det handlar om makt men att makten inte ägs av någon utan skapas i den interaktion som sker mellan lärare och elever. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Elevinflytande sv_SE
dc.subject påverkan sv_SE
dc.subject styrdokument sv_SE
dc.subject grupp sv_SE
dc.subject individ sv_SE
dc.subject makt sv_SE
dc.title Elevinflytande-makt som gemenskap eller som dominans? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics