Hur bedöms elever på det nationella provet i Svenska B med avseende på genre och struktur?/How Are Students Graded with Respect to Genre and Structure in the National Exam in the Course Svenska B?

DSpace Repository

Hur bedöms elever på det nationella provet i Svenska B med avseende på genre och struktur?/How Are Students Graded with Respect to Genre and Structure in the National Exam in the Course Svenska B?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur bedöms elever på det nationella provet i Svenska B med avseende på genre och struktur?/How Are Students Graded with Respect to Genre and Structure in the National Exam in the Course Svenska B?
Author Svensson, Stina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur bedömningen av nationella prov i kursen Svenska B i gymnasieskolan ser ut med fokus på genre och grammatiska aspekter som hör till den argumenterande genren, samt att se huruvida bedömningen av detta har ändrats mellan 1996 och 2008. Först konstruerades en textanalysmodell som ligger till grund för analys av tre elevtexter från det nationella provets bedömningshäften från olika år (1996, 2002 samt 2008). Analyserna avser tes och argument, syntax, meningsfunktion, konnektivbindning samt stil och retorik. Sedan granskas bedömargruppens analyser av samma texter för att undersöka vad de fokuserar på i sin bedömning. Slutligen jämförs de olika analyserna med fokus på likheter och skillnader mellan dessa och bedömargruppens analyser från de olika åren. Vid denna jämförelse upptäcktes en skillnad i hur bedömargruppen har bedömt de olika texterna. Från att mest koncentrera sig på innehåll har gruppen ändrat fokus till att bedöma helheten och gruppen tar även upp genrespecifika drag som exempelvis logiska bindningar och stil. Det är svårt att dra några generella slutsatser av undersökningen då det är få texter som har undersökts, men det går att skönja en tendens till att bedömargruppens attityd har förändrats till att innefatta mer än enbart innehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject analys av argumenterande texter
genre och grammatik
bedömning av nationella prov i svenska
textbindning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8437 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics