Att bli fostrad till demokratisk medborgare - en kvalitativ studie om gymnasieelevers upplevelser kring elevdemokrati

DSpace Repository

Att bli fostrad till demokratisk medborgare - en kvalitativ studie om gymnasieelevers upplevelser kring elevdemokrati

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bli fostrad till demokratisk medborgare - en kvalitativ studie om gymnasieelevers upplevelser kring elevdemokrati
Author Nilsson, Annika
Date 2009
English abstract
The purpose of this paper is to examine how students in 10th through 12th grade reason about their experiences of student democracy and it includes how these students believe the presence of student democracy might affect the student-teacher relationship and how they believe student democracy may have affected them as future adults. The method used was four focused group interviews with a total of 17 informants aged 15 through 19. The strongest common experiences the students expressed were the feeling of not being taken serious, experiences of mock democracy, and the importance of letting students know they can be part of decision making in their school. The informants believed the presence of student democracy improved the relationship between student and teacher. This in turn was experienced as making students feel secure and taken seriously. They also believed experiencing democracy in school would teach them to take responsibility and to gain self esteem, both of which will be useful in their adult life. Furthermore they thought an early experience of democracy would increase their willingness to get involved in civic matters in the future.
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur gymnasielever resonerar kring sina upplevelser av elevdemokrati och hur de tror att närvaron av elevdemokrati kan ha påverkat relationen mellan lärare och elev och hur det kan ha påverkat eleverna som framtida vuxna. Metoden som användes var fyra fokusgruppsintervjuer med totalt 17 informanter i åldrarna 15-19. De starkaste vanliga upplevelserna av elevdemokrati som eleverna beskrev var att inte bli tagen på allvar, upplevelser av skendemokrati och vikten av att få veta att man kan påverka sin skolsituation. Informanterna upplevde att förhållandet mellan lärare och elev blev bättre med elevdemokrati. Detta ledde till att eleverna kände sig trygga och tagna på allvar. De tror också att upplevelser av demokrati skolan kan ge dem ökat ansvarstagande och självförtroende som de kommer att ha nytta av i sina vuxna liv. Dessutom ansåg de att en tidig upplevelse av elevdemokrati kunde få dem att bli mer engagerade i samhällsfrågor senare i livet.  
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevdemokrati
elevinflytande
skendemokrati
elev-lärare relation
Handle http://hdl.handle.net/2043/8438 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics