Framställningen av nationell och internationell politik i läroböcker för gymnasieskolan

DSpace Repository

Framställningen av nationell och internationell politik i läroböcker för gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Framställningen av nationell och internationell politik i läroböcker för gymnasieskolan
Author Petersson, Göran
Date 2009
Swedish abstract
Det jag har gjort är att jämföra innehållet i fyra läroböcker i Samhällskunskap A för gymnasiet. För att uppnå det syftet har en komparativ metod använts. Det område som har valts är politik. Inom politikområdet är det politiska ideologier och partier, det svenska statsskicket och internationell politik vilka varit föremål för mitt intresse. Min ambition var att se hur de lyckades uppfylla fyra utvalda kursmål för Samhällskunskap A. Det visar sig att läroböckerna lyckas uppfylla dessa mål i mycket stor utsträckning. Det finns skillnader mellan böckerna. Den största skillnaden som jag har funnit är att en av läroböckerna har mer av ett medborgarperspektiv jämfört med de tre andra. Dessutom är denna lärobok mer av en handledning medan de andra böckerna påminner mer om varandra och liknar traditionella läroböcker fyllda av fakta och förklaringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject läroböcker
kursmål
samhällskunskap
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/8441 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics