Förskollärares tankar om barns utagerande beteende /Pre-school teachers thoughts on children’s acting out behavior

DSpace Repository

Förskollärares tankar om barns utagerande beteende /Pre-school teachers thoughts on children’s acting out behavior

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares tankar om barns utagerande beteende /Pre-school teachers thoughts on children’s acting out behavior
Author Pllashniku, Shqipe
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur ett antal förskolepedagoger tänker kring förskolebarns utagerande beteende; vad sådant beteende är, vad orsaken till det är samt hur man bör hantera det som pedagog. Jag har använd mig av kvalitativa intervjuer och intervjuat fem pedagoger. Frågan vad utagerande beteende hos barn är associerar informanterna först till olika slags konkreta yttringar, som bråk och skrik. Man associerar också till avvikande, störande beteenden. Orsaker till utagerande beteende associerar man till en mängd olika faktorer som hemmiljö, psykologiska faktorer och förhållanden i själva förskolemiljön. Det tydligaste mönstret tycks vara att man först och främst ser till förhållanden i barnets sociala omgivning. Det genomgående mönstret i informanternas svar på frågan om pedagogens kompetens handlar om relationen mellan pedagog och barn. Avgörande är, påstår man, en förmåga att bygga goda, förtroendefulla relationer till barnet. Man menar att det därigenom skapas förutsättningar för pedagogen att kunna hantera olika slags beteenden hos barnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject avvikande beteende, miljö, relation
kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/8443 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics