teaterlärare

DSpace Repository

teaterlärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title teaterlärare
Author Göransson, Lisa
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken syn gymnasielärare och elever har på estetiska läroprocesser och schemaläggning. Inledningsvis ges en litteraturöversikt kring estetiska läroprocesser och tidsanvändning i skolan. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts, tre med gymnasielärare och tre med gymnasieelever om deras syn på dessa frågor. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där litteraturen vävs samman med resultaten från intervjuerna. Framförallt eleverna har en traditionell syn på schemaläggning och det tycks råda en hierarki mellan de estetiska och de teoretiska ämnena. Schemaläggningen är en viktig faktor för läroprocessernas kvalitet men även andra faktorer spelar in.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject estetiska läroprocesser
teater
estetiska programmet
schemaläggning
estetiskt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8444 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics