”Ordning och reda”, hur når man dit? – om lärarkontroll i klassrummet. Ett studiefall av ett arbetslag på grundskolenivå i Malmö.

DSpace Repository

”Ordning och reda”, hur når man dit? – om lärarkontroll i klassrummet. Ett studiefall av ett arbetslag på grundskolenivå i Malmö.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Ordning och reda”, hur når man dit? – om lärarkontroll i klassrummet. Ett studiefall av ett arbetslag på grundskolenivå i Malmö.
Author Grisard, Olivier
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att få en bild av hur man genom lärarens kontroll kan bäst förebygga och uppnå ordning i en svensk klassrumsmiljö, undersöka vilka lärarstilar faktiskt tillämpas idag samt i vilken kontext lärarkontroll utövas i klassrummet. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om ”classroom management” samt redogör två normativa program om ledarstil. Med hjälp av klassrumsobservationer och lärarintervjuer ville jag ta reda på vilka ledarstilar lärare tillämpar, hur och varför deras metoder är effektiva. Jag ville även se vilka eventuella skillnader det fanns mellan vad styrdokument och forskning föreskriver och den sorts kontroll de utövar i syfte att upprätthålla ordning i sina klassrum. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att lärarnas tillämpade ledarstil inte sammanfaller bra med de styrdokument och den forskning som finns eftersom ordningsreglerna varken är bestämda i demokratiska former eller konsekvent tillämpade. Resultaten pekar dessutom på att skolans relativt låga ordningsproblematik är oberoende av lärarnas aktiva kontrollåtgärder och att svaret i stället ska sökas i lärarnas socialkompetens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ledarskap
ledarstil
kontroll
ordning
disciplin
relation
lärande miljö
klassrumsklimat
Handle http://hdl.handle.net/2043/8448 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics