Litteraturens värde: En kvalitativ studie av skönlitteraturens legitimeringar i gymnasieskolan

DSpace Repository

Litteraturens värde: En kvalitativ studie av skönlitteraturens legitimeringar i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Litteraturens värde: En kvalitativ studie av skönlitteraturens legitimeringar i gymnasieskolan
Author Wingård, Carl
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att klarlägga vilka värden och skäl som ryms bakom användningen av skönlitteratur i gymnasieskolans undervisning. Genom en kvalitativ metod undersöks bilden av läsningens värde i ett material bestående av halvstrukturerade intervjuer med två lärare och två elever. I resultaten framkommer fem huvudteman och övergripande legitimeringar: (1) språkutveckling och förmågan att fungera som samhällsmedborgare, (2) existentiell erfarenhet, (3) fantasiförmåga och kreativt tänkande, (4) möte med kulturarvet samt (5) upplevelser och meningsfullhet. Studiens slutsatser placerar detta resultat i ett bildningssammanhang, och identifierar litteraturens största värde i humanistiska förmågor som i flera delar går utöver svenskämnets ramar. Vidare slås fast det angelägna i att det på skolorna finns ett samtal om skönlitteraturens uppdrag, samt att de teoretiska perspektiven i lärarutbildningens litteraturdidaktik bör präglas av mångfald.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
läsning
värde
nytta
legitimering
bildning
litteraturdidaktik
litteraturundervisning
svenska
Handle http://hdl.handle.net/2043/8454 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics