Sorptionsteknik - Kylteknik -en studie i kylteknik i kommersiella lokaler

DSpace Repository

Sorptionsteknik - Kylteknik -en studie i kylteknik i kommersiella lokaler

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sorptionsteknik - Kylteknik -en studie i kylteknik i kommersiella lokaler
Author Göransson, Filip ; Carlsten, Jonas
Date 2009
English abstract
Titel: Desiccant cooling– Refrigeration - A study of refrigeration in commercial buildings. Purpose: The purpose of this study is to investigate and analyze if a desiccant cooling system is a better alternative than district cooling or vapor compressor refrigeration in commercial buildings. Method: This work is based on a case study. Both qualitative and quantitative methods have been used. The collected data is primary and secondary data. Informal conversations with producers and operators have been conducted. Conclusion: Desiccant cooling is profitable, environmentally friendly and is an efficient energy investment that gives an additional value for both tenants and property owners. It will increase the value of the property, lower operation costs and contributes to a pleasant indoor environment.
Swedish abstract
Titel: Sorptionsteknik – Kylteknik. – En studie i kylteknik i kommersiella lokaler Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka och utreda om sorptiv kyla är ett ekonomiskt bättre alternativ än fjärrkyla och kylmaskiner i kommersiella lokaler. Metod: Arbetet bygger till största delen på en fallstudie. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts. Datainsamlingen har bestått av både primär och sekundärdata. Informella samtal har förts med tillverkare av olika kylsystem och med driftpersonal som har hand om driften i byggnaden i fallstudien. Slutsats: Sorptiv kyla är en lönsam, miljövänlig och energieffektiv investering som ger mervärde för både hyresgäster och fastighetsägare. Det ökar fastighetsvärdet, sänker driftkostnaderna och bidrar till ett behagligt inomhusklimat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sorptiv kyla
kylteknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8456 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics